به تعدادی تنددست، ترجیحاً انقلابی و پایبند به اصول و ارزش‌های انقلاب

جهت نوشتن 11 میلیون رای در یک شب نیازمندیم.

با حقوق مکفی

شماره تماس:****0935520


بی بی سی فارسی در گزارشی تصویری پرده از راز تقلّب انتخابات 88 برداشت. در این گزارش که چند مدرسة ابتدایی نشان داده می‌شود، یک معلّم در زنگ املاء دست به یک جنایت سیاسی و یک خیانت می‌زند که دولت‌مردان و دیکتاتورهای ایران تا کنون چشم از آن پوشیده‌اند.

این معلّم در زنگ املاء به دانش‌آموزانش برگه‌هایی را می‌دهد و به آنها می‌گوید که امروز می‌خواهیم در این برگه‌ها املاء بنویسیم. این برگه‌ها که برگه‌های رأی انتخابات ریاست جمهوری است معلوم نیست از کجا و با چه مجوّزی خارج از حوزة انتخابیه در دست یک معلّم پیدا می‌شود.

این معلّم سپس شروع می‌کند به گفتن دیکته آن هم به شکلی عجیب. او روی تخته کلماتی را می‌نویسد و از بچه‌ها می‌خواهد که دقیقاً همین رو را روی کاغذهایشان بنویسند. او روی تخته به صورت بزرگ می‌نویسد "محمود احمدی نژاد" و آن را چندین بار به صورت شمرده شمرده می‌خواند.

معلّم: بچه‌ها بنویسین، مــحـــمـــــودِ اَح اَح اَحمــــــدی نـــــژاد

تکرار می‌کنم مــحـــمـــــودِ اَح اَح اَحمــــــدی نـــــژاد

دانش‌آموز: آقا ما دستمون خط خورد، حالا چیکار کنیم؟

معلّم: ببینم، عیبی نداره خونده می‌شه، حالا یه برگه دیگه بهت می‌دم روی اون هم بنویس.

دانش‌آموز: آقا آقا آقا، ما اشتباه نوشتیم، حواسمون به تخته نبود محمود رو با هة هندونه نوشتیم.

معلّم: ایرادی نداره عزیزم، کاملاً هم قبوله و نمره‌ات رو می‌گیری، حالا یه برگه دیگه می‌دم دوباره درستش رو بنویس.

خب بچه‌ها املای امروز خیلی با املاهای دیگه فرق داره، هر کی بیشتر از این برگه‌ها بنویسه نمرة بیشتری می‌گیره.

گزارش‌گر بی بی سی که از ده‌ها مدرسة دیگر هم توانسته بود این تصاویری مخفی را تهیّه کند در آخر گفت: سازمان‌های حقوق بشر در دنیا شاهد باشند که چگونه با سرنوشت سیاسی این کشور دارد بازی می‌شود.