آغا واقعا ببخشید ها، شماهایی که هر روز به وبلاگ بنده سر میزنید، و آمار وبلاگ نشون میده! چرا محض رضای خدا یه کامنت نمی‌ذارین؟ واقعا چرا؟ من به چی دلم خوش باشه؟