می‌شنوی چی می‌گم؟!

با توام ها؟

***

خواهشاً به هیشکی برنخوره.